Loading...

Børns opvækst er vigtigere end systemets krav

PVJ_Flerejob_LiberalAlliance
Børnene er hele Danmarks fremtid.

I de tilfælde, hvor en familie konstant tilsidesætter børnenes behov, skal myndighederne gribe ind. Fx bør det være muligt at øremærke en del af overførselsindkomsten direkte til barnet til bl.a. skolemad, tøj, udflugter og sport.

Børn, der på grund af fx skilsmisse, dødsfald, svær sygdom eller lignende, har ekstra behov for voksne rollemodeller i deres liv og bør have mulighed for at få tilknyttet en frivillig fast voksenstøtte gennem deres barndom. En person barnet kan stille sine spørgsmål til og som kan hjælpe barnet frem i livet trods de svære udfordringer.

Børn i familier, hvor ingen af forældrene formår at påtage sig forældreansvaret, skal have mulighed for at blive bortadopteret til en familie, der aktivt vælger barnet til, og som også er der, når barnet er fyldt 18 år. Børn har ingen gavn af dårlige forældre.

Jeg vil arbejde for, at systemet fokuserer på børnenes behov – og sætter børnenes behov over bureaukratiets krav.

Det er ikke kun tanken, der tæller!
arrow_1